965 51 43 00 - Plaça Bisbe Vilaplana, 3, 03788 Alcalá de la Jovada valldealcala@hotmail.com

Protecció de dades

La visita als Portals Institucionals de l’Ajuntament de la Vall d’Alcalà (La) s’efectua en forma anònima.

Només per accedir a aquest Poder Algun dels Serveis del web Que disposin de gestió o tràmit específic Els Usuaris Hauran de subministrar les Dades Personals imprescindibles per a la prestació del servei: sol·licitat.

Estós Dades s’incorporaran als corresponents fitxers de l’Ajuntament de la Vall d’Alcalà (La) i seran tractats de Conformity amb la Regulació establerta per la Llei Orgànica 15 / 1.999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Demas I : disposicions d’Aplicació.

Les Dades recollides únicament seran Objecte de cessió, si és el cas, previ consentiment de l’Interessat o d’acord amb el que preveu l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones les dades personals consten en un fitxer de l’Ajuntament de la Vall d’Alcalà (La) podran exercitar els Drets d’accés, rectificació, Cancellation i Oposició, en la forma prevista a La Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer.

Share This